Sfondi


Emërtimi përkthyes me gojë e me shkrim nuk është i mbrojtur nga ligji. Çdo njeri mund ta quajë veten përkthyes me gojë e shkrim, pavarësisht se ku dhe si është diplomuar.

Provimi shtetëror i përkthyesëve me gojë e shkrim në Bavari ose në ndonjë Land tjetër të Gjermanisë është kërkesë e domosdoshme për liçensimin si përkthyes me gojë e shkrim para gjykatave ne Bavari.