Referencat


Ndër bashkëpunëtorët tanë renditen

  • Institucionet e drejtësie (Gjykata të shkallëve të ndryshme, Zyra avokatie)
  • Zyra noterie,
  • Institucone të ndryshme publike,
  • Firma private industriale dhe shërbimesh,
  • Firma nga fusha të mediave dhe TV
  • Persona private e publike.

Ne punojmë në mënyrë serioze dhe jemi diskretë. Referenca më të detajuara mund të merrni kundrejt kërkesës tuaj, vetëkuptohet duke respektuar të drejtën e ruajtjes së sekretit profesional dhe detyrimin e heshtjes.