Çmimet për shërbimet tona


Çmimet për dokumentat me shkrim llogariten nga shkalla e vështirësise, nga terminologjia e përdorur, sasia e dokumentave për t’u përkthyer dhe koha e lënë në dispozicion.

Ne llogarisim normalisht në bazë të rreshtash standard (një rresht standard ka 55 shenja duke llogaritur dhe hapësirën mes shkronjave).

Çmimi për rresht nga 1 €
Dokumente stadandarte 35 € (një faqe)
50 € (në të dy faqet)